Psykologen

Det skal man heller ikke nødvendigvis. Det er et tilbud. Et godt tilbud, hvis du spørger mig. En mulighed for at få sparring med en kompetent udenforstående om det, der ligger dig mest på sinde. Både det, du er bevidst om – og måske aller vigtigst – det, du ikke er bevidst om i dagligdagen.

Målet er ganske klart og enkelt: Du skal have det så godt som muligt.

 

Hvad vil jeg dig?

– Jeg lever af at få det bedste frem i andre mennesker

Jeg brænder for, sammen med dig, at skabe overblik og ny forståelse af din samlede situation. Finde ind til kernen – hvad er det, der driver dig? Hvilke beslutninger skal du træffe? Hvornår skal du gå til højre, hvornår skal du blive stående? Hvad skal der til for at du oplever flere gode dage end dårlige?

Med jævne mellemrum ser jeg mennesker flytte sig ganske betragteligt på det personlige plan. De griber fat i sig selv og investerer energi i at påvirke deres egen udvikling i netop den retning, de drømmer om.

Den ene dag er det lederen, som har svært ved at få samarbejdet til at køre med sine kolleger, den næste dag er det den unge studerende, som har mistet gejsten. Eller politimanden, som er ved at brænde ud i et krævende job. Alle har en gang imellem brug for hjælp. Hjælp til at finde ressourcerne i sig selv til at komme videre. Det er min opgave at bidrage til at dette sker – at mennesker finder det bedste i sig selv og faktisk kommer videre.

Jeg ved af mange års erfaring, at en forudsætning for at mennesker kommer til at mestre deres udfordringer er, at de selv tager ansvar. Læner man sig tilbage og forventer at blive “fixet” uden selv at stræbe efter løsninger, vil man blive udfordret af min tilgang. Jeg tror på, at det er synergien og samarbejdet, der virker helende og baner vejen for udvikling. Metaforisk sagt, er psykologen at betragte som træneren, der guider, opmuntrer og motiverer sportsmanden – men han spiller ikke kampen for ham.

Måske ved du ikke helt selv, hvad dit problem eller din udfordring handler om. Det er helt i orden. Det er noget af det første, vi sammen kaster os over – at få skabt et overblik over din særlige situation. Overblikket giver indsigt i, hvad der er væsentligt, og hvad der er mindre væsentligt for dig. I fællesskab identificerer vi, hvilken hjælp, du har brug for.

Jeg har 14 års erfaring som psykologisk konsulent i så forskellige organisationer som bl.a. Prescriba, Falck, Kriminalforsorgen, Forsvaret, NordicMentalCorporation, Rigshospitalet, SOSInternational, DanskRødeKors m.fl. Samarbejdet med blandt andre disse organisationer har givet mig en god faglig ballast, som er højest anvendelig uanset om opgaven er akut og indebærer “blå blink” eller snarere drejer sig om fx stress eller samarbejdsvanskeligheder.

Coaching

Coaching lyder finere end det egentlig er. Sagen er den, at det arbejdende menneske har brug for løbende sparring. Alle har behov for at tale med andre om deres arbejde – jo, alle. Tænk blot på, hvor meget din partner taler om sit…

Der er ikke noget forkert i at tale med gud og hvermand om sit arbejde, men ofte fører det ikke rigtig til noget. Man risikerer, at det kører lidt i ring og man hører sig selv sige det samme igen og igen. Nogle gange har vi behov for at arbejds-snakken skal stikke et spadestik dybere, så den bringer os videre. Ikke nødvendigvis videre til et andet job, men videre til en anden og bedre mental indstilling til dét, vi står med nu.

Jeg brænder for, sammen med dig, at skabe overblik og ny forståelse af din samlede arbejdssituation. Finde ind til kernen – hvad er det, der driver dig? Hvilke beslutninger skal du træffe? Hvornår skal du gå til højre, hvornår skal du blive stående? Hvad skal der til for at du går glad på arbejde de fleste dage?

Det er dét, coaching handler om hos mig. Når det lykkes at finde svar på de store spørgsmål, kan vi næsten ikke være i os selv af bare tilfredshed og energi. Skal vi gå i gang?

Personlig Udvikling

Vi udvikler os hele tiden, helt af os selv. Så er der overhovedet behov for at involvere en psykolog i ens personlige udvikling? Ikke nødvendigvis. Hvis du har klaret dig fint indtil nu uden, vil du sikkert fortsætte med at klare dig fint uden at blande mig eller en anden psykolog ind i dit liv.

På den anden side. Hvorfor nøjes med at klare sig fint? Hvad nu, hvis du råder over nogle ressourcer, som ikke kommer i spil? Hvis du kan realisere et hidtil ukendt potentiale, som bringer dig afgørende videre i livet, hvorfor så ikke gøre det?

Med jævne mellemrum ser jeg mennesker flytte sig ganske betragteligt på det personlige plan. De griber fat i sig selv og investerer energi i at påvirke deres egen udvikling i netop den retning, de drømmer om.

Personlig udvikling er for dig, der på mange måder har det godt her i livet, men som gerne vil mere.

Kognitiv psykologi

Om jeg arbejder med kognitiv psykologi?

Flere og flere efterspørger kognitiv psykologi. Og med god grund, synes jeg. Kognitiv psykologi tager udgangspunkt i menneskets tankeprocesser og dets unikke evne til at erkende. Og ikke mindst erkende at det tænker. Hvilken psykolog med respekt for sig selv og sit fag vil frasige sig at arbejde med klientens tanke- og erkendelsesprocesser?

Selv ikke en hardcore freudianer, som fokuserer hårdnakket på barndommens pottetræning og ødipale konflikter – for nu at sige det  lidt populært – kan vel sige sig fri for, at også denne metode  indebærer at arbejde med tanke- og erkendelsesprocesser.

Jeg er tilhænger af at håndplukke det bedste fra de mange forskellige psykologiske teorier og sætte det sammen til noget meningsfuldt for den enkelte. Lad os hellere tage udgangspunkt i den enkelte problemstilling, det enkelte menneske og dets særlige personlighedsstruktur, adfærdsmønstre og mentalitet. Frem for at prøve at få alting til at passe ind i én forståelsesramme. Har man netop overlevet en voldsom hændelse, er det formentlig ikke først og fremmest fokus på barndommens traumer, der er behov for, men snarere viden om, hvordan et kriseforløb almindeligvis former sig – og hvad man kan gøre for at komme så helskindet igennem det.

Omvendt kan der sagtens gemme sig yderst brugbar viden om én selv i ubevidst fortrængte konflikter fra eksempelvis barndommen – viden som man måske med fordel kan bevidstgøre for eksempelvis at blive en bedre leder!

Den kognitivt psykologiske indfaldsvinkel ligger lige til højrebenet for mig i rigtig mange tilfælde, idet jeg som udgangspunkt altid interesserer mig for, hvad du tænker, og hvordan du tænker. Ligesom jeg interesserer mig for din adfærd: Hvad gør du –  og hvordan gør du det.

Ja, jeg arbejder ud fra en kognitiv psykologisk indfaldsvinkel, når det skønnes relevant og når min klient forventes at få mest ud af netop dét.